Viltspår

Viltspår.Varför?Vid jakt är varje jägare enligt lag skyldig att ha tillgång till en eftersökshund.


Vid viltspårproven tar man reda på vilken förmåga och vilken vilja hunden har att följa ett utlagt spår. Vid träning och tävling lär sig också hundföraren mycket om hur hans hund uppför sig i olika eftersökssituationer vid till exempel störningar i form av färska viltspår. Kunskapen om hundens uppträdande och förmågan hos hunden att envist och utan att låta sig störas av olika yttre förhållanden kunna följa spårlöpan har man sedan mycket stor nytta av när man skall spåra trafikskadat eller skadeskjutet vilt. Ett väl samkört eftersöksekipage är det absolut säkraste och i många fall också det enda sättet att kunna förkorta lidandet hos ett skadat vilt.


Svenska Beagleklubbens viltspårprovprogram fyller en viktig jaktetisk funktion och vi uppmanar alla som seriöst sysslar med jakt att använda beaglen även till detta. Beaglen har en ypperlig näsa och den har mycket lätt för att följa konstgjorda spår och självklart har den inga problem vid "skarpa" eftersök av skadat vilt. Vi följer numera de viltspårregler som är fastställda av Svenska Kennelklubben.

VILTSPÅRKURS

Klubben räknar med att starta kurs i anlagsklass/öppenklass den 9 april 2024. Är ni intresserade av kursen, maila till gkme100@gmail.com eller ring Göte Karlström 070-461 64 02