Jakt

GBlK inbjuder till Jaktprov

säsongen 2023/2024DP 23-09-01--24-02-28 Inom Vo Anders Riddaregard 070-492 18 35

DP 23-10-31--23-10-31 Inom Vo Anders Riddaregard 070-492 18 35


Gotlands Beagleklubb arrangerar KM 30 oktober 2023.

Gotlands Beagleklubb arrangerar RM 7 och 8 november. 2022.


Ni anmäler senast 3 dagar innan provdag på SKK Start, vilket datum ni ska starta på och ev vilken mark ni ska ha. Har ni ingen mark att starta på kan ni be jaktprovsansvarig om hjälp med detta. Jaktprovsansvarig i klubben bokar domare till era prov, ni kan ge önskemål men det slutliga beslutet tas av jaktprovsansvarig.


Domararvode 500 kr + ev milersättning betalas på plats till domare.

GBlK 150 kr för medlemmar, 300 kr för icke medlemmar i GBlK.

Bg 640-7100


Upplysningar lämnas av

Anders Riddaregard

Tel 070-4921835


Välkomna!

ANMÄLAN

Från och med 1 september 2022 använder vi  SKK Start för våra jaktprov.


Några instruktioner till SKK START

Nytt för säsongen är att hundägaren måste anmäla sina hundar digitalt för start på drevprov.


Här får du en manual där du kan följa instruktioner för hur du ska gå tillväga.


https://www.svenskabeagleklubben.com/drevprov/skk-start-drevprov-instruktioner#:~:text=SKK%20Start%2DInstruktion%20till%20hund%C3%A4gare.pdf


Mer info finns på: www.svenskabeagleklubben.se


DREVPROVS-PM

För hundägare/förare.

Ladda hem


DREVPROVSREGLER

Mer info finns på: www.svenskabeagleklubben.se


KLÖV-Kampen 

Uttagning sker mellan startande hundar under veckorna 43 - 46. Startande hund får bara driva rådjur. Inbjudan och statuerna för Klöv-Kampen finns på www.svenskabeagleklubben.se


Att starta på jaktprovBeaglen är och har alltid varit en utpräglad jakthund. För att Svenska Beagleklubben skall kunna utveckla rasen och få fram ännu bättre jaktbeaglar är det oerhört viktigt att så många beaglar som möjligt kommer till start på våra jaktprov.


Vi måste ha denna kunskap för att kunna följa upp resultatet av vårt avelsarbete och för att vi skall kunna se vilka kombinationer som ger de bästa jakthundarna.Vid proven bedömer man flera olika egenskaper som är viktiga för att beaglen skall fungera som en duglig drivande hund. Vi bedömer bland annat egenskaperna sök, skall, drev säkerhet och arbete på tappterna.