Jakt

GBlK inbjuder till Jaktprov

säsongen 2021/2022DP 21-09-01--22-03-15 Inom Vo Anders Riddaregard 070-492 18 35

DP 21-10-25--21-10-26 Inom Vo Anders Riddaregard 070-492 18 35


Gotlands Beagleklubb arrangerar KM 1 och 2 november. 2021


Ni anmäler senast 3 dagar (på korrket ifylld blankett) innan provdag vilket datum ni ska starta på och ev vilken mark ni ska ha. Har ni ingen mark att starta på kan ni be jaktprovsansvarig om hjälp med detta. Nytt för denna säsong är att jaktprovsansvarig i klubben bokar domare till era prov, ni kan ge önskemål men det slutliga beslutet tas av jaktprovsansvarig.


Domararvode 500 kr + ev milersättning betalas på plats till domare.

GBlK100 kr för medlemmar, 150 kr för icke medlemmar i GBlK.

Bg640-7100


Upplysningar lämnas av

Anders Riddaregard

Tel 070-4921835

Anmälan mailas/skickas till:info@swedpacks.se

Välkomna!

Att starta på jaktprovBeaglen är och har alltid varit en utpräglad jakthund. För att Svenska Beagleklubben skall kunna utveckla rasen och få fram ännu bättre jaktbeaglar är det oerhört viktigt att så många beaglar som möjligt kommer till start på våra jaktprov.


Vi måste ha denna kunskap för att kunna följa upp resultatet av vårt avelsarbete och för att vi skall kunna se vilka kombinationer som ger de bästa jakthundarna.Vid proven bedömer man flera olika egenskaper som är viktiga för att beaglen skall fungera som en duglig drivande hund. Vi bedömer bland annat egenskaperna sök, skall, drev säkerhet och arbete på tappterna.